Mokre Gacie czyli najstraszliwsze ze strasznych

Specjalny wpis z oka­zji Święta dyni.

GTA V — w pigułce dwa dni po.

Witajcie w Los Santos!

Rebels Sneak Peek

Dzisiaj mamy dla Was coś naprawdę koszer­nego, bo mate­riał nie­mal ekskluzywny.

Szybkie info ze Star Wars Celebration Europe #2

Dawno, dawno temu w odle­głej Szkoplandi…

Szybkie info ze Star Wars Celebration Europe #1

Jeszcze cie­płe!

Evil Dead”. Remake, który ma rację bytu.

Z nowymi wer­sjami fil­mów, które w róż­nych krę­gach ucho­dzą za kul­towe bywa naprawdę róż­nie. Zdarza się, że są krę­cone na siłę, na złość miło­śni­kom ory­gi­na­łów i bar­dzo czę­sto efek­tem jest pro­duk­cja o jako­ści dys­ku­syj­nej  (dyplo­ma­tycz­nie rzecz … Read more →

The Incredible Space Hulk!

W mrocz­nych zaka­mar­kach sklepu hob­by­stycz­nego GNOM w Bielsku-Białej, sie­dli­ska mło­do­cia­nych kul­ty­stów kościoła wścib­skiej macki, bada­cze z GramySe zdo­byli praw­dzi­wego bia­łego kruka gier plan­szo­wych. Mowa o trze­ciej edy­cji SPACE HULKA, gry plan­szo­wej osa­dzo­nej w świe­cie Warhammera … Read more →