Update 1 dla Windows 8.1 w kwietniu

Od pre­miery Windows 8.1 minęło już tro­chę czasu i nale­ża­łoby zacząć wypa­try­wać na hory­zon­cie kolej­nej aktu­ali­za­cji. Taka wła­śnie pojawi się już w marcu, przy czym dla użyt­kow­ni­ków będzie dostępna dopiero w następ­nym mie­siącu. Pomimo, że … Read more →

Jak wypatroszyć kurczaka?

Nie, nie mam na myśli huma­ni­tar­nego usy­pia­nia ślepych ptasz­ków wędru­ją­cych do kubełka KFC.

After Earth

GTA V — w pigułce dwa dni po.

Witajcie w Los Santos!

R.I.P.D.

Pif-paf, trupy i Kevin Bekon.

Luźne śrubki na Elizjum

Pif-paf, roboty i Halo.

Jakie jest pańskie hobby? Ból Dupy!

Doktorze, przy­cho­dzę ze wsty­dliwą dolegliwością…

DuckTales Remastered

Czasami lepiej jest nie wra­cać do miłych wspo­mnień, bo ich kon­fron­ta­cja z rze­czy­wi­sto­ścią może oka­zać się przykra.

The Lone Ranger”

Pif-paf, dzi­kusy, whi­skey i salo­nowe dziwki.

The Wolverine”

Jest dobrze, ale bez szału.