Doktor

Zacznę od tego, że mam nadzieję, że gdzieś tam we Wszechświecie, być może w rów­no­le­głej rze­czy­wi­sto­ści, hasa sobie postać ostat­niego przed­sta­wi­ciela rasy Władców Czasu — fikoła zwa­nego Doktorem. Tak czy ina­czej, jestem teraz przy­go­to­wany na … Read more →