Jak wypatroszyć kurczaka?

Nie, nie mam na myśli huma­ni­tar­nego usy­pia­nia ślepych ptasz­ków wędru­ją­cych do kubełka KFC.