Co ja indyczę? – „Volgarr the Viking”

Z oka­zji pre­miery dru­giego sezonu serialu o Wikingach czas przyj­rzeć się postaci Wikinga tro­chę mniej histo­rycz­nego, za to o wiele bar­dziej epic­kiego. Gwałtów co prawda nie ma, ale też jest zajebiście!